Spółdzielnia Mieszkaniowa WIARUS

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: (16) 671 33 30 Facebook

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

13 Wrz, 2023

6. WZCZ 29.06.2023 r.

Protokół WZCZ - 29.06.2023.pdf  
Uchwała nr 1.pdf zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022                                                                           
Uchwała nr 2.pdf udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2022
Uchwała nr 3.pdf upoważnienie dla Zarządu do zaciągnięcia kredytu na wykonanie instalacji fotowoltaicznych
Uchwała nr 4.pdf                                                                                    podział zysku i pokrycie straty za 2022 r.
                     

 

 

5. WZCZ 29.06.2022 r.

Protokół WZCZ - 29.06.2022.pdf__  
uchwała nr 1.pdf. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020                                                                            
uchwała nr 2.pdf zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
uchwała nr 3.pdf udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2020
uchwała nr 4.pdf                                                                                                udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2021                               
uchwała nr 5.pdf sprzedaż działki
uchwała nr 6.pdf podział zysku za 2020 r.
uchwała nr 7.pdf podział zysku za 2021 r.         

 

4. WZCZ 21.09.2020 r.

Protokół WZCZ - 21.09.2020.pdf

 
uchwała nr 1 - 21.09.2020.pdf zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019
uchwała nr 2 - 21.09.2020.pdf udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2019
uchwała nr 3 - 21.09.2020.pdf zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2019 r.
uchwała nr 4 - 21.09.2020.pdf podział zysku za 2019 r.

3. WZCZ 14.06.2019 r.

Protokół WZCZ.pdf                     
uchwała nr 1.pdf              zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
uchwała nr 2.pdf             udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2018
uchwała nr 3.pdf             zmiana & 3 pkt.3 " Regulaminu Rady Nadzorczej"
uchwała nr 4.pdf             uchwalenie "Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "
uchwała nr 5.pdf             podział zysku za rok 2018
uchwała nr 6.pdf             podział działki nr 3/75 w Żurawicy
uchwała nr 7.pdf             sprzedaż gruntu w użytkowaniu wieczystym, działka 3/75

2. WZCZ 15.06.2018 r.

Protokół WZCZ.pdf                                                                           
uchwała nr 1.pdf zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017
uchwała nr 2.pdf udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2017
uchwała nr 3.pdf zatwierdzenie wyboru Rady Nadzorczej
uchwała nr 4.pdf uchwalenie Statutu SM Wiarus ( dotyczczasowy traci moc)
uchwała nr 5.pdf podział zysku za 2017 r.
uchwała nr 6 zdjęcie z porządku obrad - sprzedaż terenu o pow. 50 m2
uchwała nr 7.pdf

zgoda na nabycie użytkowania wieczystego działki nr 466/21 z przeznaczeniem na budowę blasznych boksow garażowych

1. WZCZ 09.06.2017 r.

Protokół WZCZ .pdf    

 
uchwała nr 1- 09.06.2017.pdf zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
uchwała nr 2- 09.06.2017.pdf udzielenie absolutorium dla Członkow Zarządu za rok 2016
uchwała nr 3- 09.06.2017.pdf podział zysku za 2016 r.