Spółdzielnia Mieszkaniowa WIARUS

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: (16) 671 33 30 Facebook

Przetarg: Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Gen.Maczka 2,3 i 4 w Żurawicy

Data utworzenia: 2017-06-08, Data modyfikacji: 2017-06-08

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiarus” w Żurawicy

ogłasza przetarg  nieograniczony na wykonanie zadania:

"Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Gen.Maczka 2,3 i 4 w Żurawicy".


Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 23.06.2017r. do godz. 10.00 lub przesyłką pocztową na adres: 37-700 Żurawica, ul.Gen.Stanisława Maczka 4. Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta a także do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie nr 2/SM/.pdf

SIWZ.pdf

Zał_ nr 1- wzór oferty.pdf

Zał_ nr 2- oświadczenie art_ 25a ust_1.pdf

Zał_ nr 3- oświadczenia art_ 25a ust_1.pdf

Zał_ nr 4 - grupa kapitałowa.pdf

Zał_ nr 5 - wykaz osób.pdf

Zał_ nr 6 - wykaz robót.pdf

Zał_ nr 7- Wzór umowa.pdf

Budynek -  ul.Gen. Stanisława Maczka 2

Projekt budowlany Gen Maczka 2 Żurawica.pdf

Przedmiar budynku nr 2.pdf

SST budynku nr 2.pdf

Budynek -  ul.Gen. Stanisława Maczka 3

Projekt budowlany Gen Maczka 3 Żurawica.pdf

Przedmiar budynku nr 3.pdf

SST budynku nr 3.pdf

Budynek -  ul.Gen. Stanisława Maczka 4

Projekt budowlany Gen Maczka 4 Żurawica.pdf

Przedmiar budynku nr 4.pdf

SST budynku nr 4.pdf