Spółdzielnia Mieszkaniowa WIARUS

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: (16) 671 33 30 Facebook

OGŁOSZENIA - STAWKI OPŁAT ZA LOKALE MIESZKALNE

Data utworzenia: 2023-11-27, Data modyfikacji: 2023-11-27

STAWKI OBOWIĄZUJACE W ROKU 2024

STAWKI ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Lp Stawka Podstawa

Data

obowiązywania

1. Stawka za wodomierze 

http://smwiarus.pl/Uchwała RN

nr 5/2023.pdf

01.01.2024 r
2. Stawka eksploatacyjna

http://smwiarus.pl/Uchwała RN

nr 4/2023.pdf

01.03.2024 r
   

ogłoszenie- stawka za wodomierze,

stawki eksploatacyjne 2024.pdf

 

 

 

 

 

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE W ROKU 2023

STAWKI NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Lp Stawka Podstawa

Data

obowiązywania

1.

Stawka za centralne ogrzewanie

i ciepłą wodę

http://smwiarus.pl/Uchwała

Zarządu nr 9/SM/2022.pdf

01.01.2023 r.
3.

Stawka za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

http://smwiarus.pl/Uchwała

Zarządu nr 8/SM/2022.pdf

01.01.2023r.
4.

Stawki podatku

od nieruchomości  

http://smwiarus.pl/Uchwała

Zarządu nr 7/SM/2022.pdf

01.01.2023 r.

 

STAWKI ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Lp Stawka Podstawa

Data

obowiązywania

1. Stawka eksploatacyjna  

http://smwiarus.pl/Uchwała nr

26/2022.pdf     

01.03.2023 r
   

ogoszenie - stawka

eksploatacyjna.pdf

 
2

Stafka funduszu

termomodernizacyjnego

zmiana stawki FR - 28.11.2022.pdf 01.03.2023 r.

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE W ROKU 2022

STAWKI NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Lp Stawka Podstawa

Data

obowiązywania

1. Stawka za gaz do kuchenek gazowych http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 2/SM/2022 01.04.2022 r.
    http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 1/SM/2022 01.02.2022 r.
    http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 5/SM/2021 01.01.2022 r.
2. Stawka za 1 mzimnej wody i odprowadzania ścieków komunalnych http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 6/SM/2021.pdf 01.01.2022 r.
3. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 7/SM/2021.pdf 01.01.2022r.
4. Stawki podatku od nieruchomości   http://smwiarus.pl/Uchwała Zarządu nr 8/SM/2021.pdf 01.01.2022 r.

STAWKI ZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI

Lp Stawka Podstawa

Data

obowiązywania

1. Stawka eksploatacyjna   http://smwiarus.pl/Uchwała nr 23/2021.pdf 01.04.2022 r
    ogłoszenie.2022.pdf  

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE W ROKU 2021

Zmiana stawki za gaz do kuchenek od 01.10.2021 ( PDF) - https://pgnig.pl/Taryfa nr 6 pdf.

Zmiana stawki za gaz do kuchenek od 01.07.2021 (PDF)https://pgnig.pl/Taryfa nr 5 pdf.

Zmiana stawki eksploatacyjnej od 01.03. 2021 (PDF)

Opłata eksploatacyjna przypadająca na lokal od 01.03.2021 (PDF)

Odpady komunalne, zimna woda i ścieki od 01.01.2021 ( PDF)

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE W ROKU 2020

Podatki i opłaty od 01.03.2020 (PDF)

Odpady komunalne od 01.01.2020  (PDF)

http://www.biuletyn.net/zurawica/fls/bip_pliki/2019_12/BIPF598DDC2C0E699Z/XVII_122_19 (pdf)