Spółdzielnia Mieszkaniowa WIARUS

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: (16) 671 33 30 Facebook

OGŁOSZENIA - SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Data utworzenia: 2018-05-18

 

20 lipca 2017r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze.
Ustawa weszła w życie  9 września 2017r.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. członkostwa w Spółdzielni. Członkostwo w spółdzielni ma być związane tylko z posiadaniem prawa do lokalu. Nie będzie obowiązku składania deklaracji członkowskiej. Członkami Sp-ni z mocy ustawy będą osoby fizyczne, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych. Członkami Sp-ni będą oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Członkiem Sp-ni będzie też osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Tylko właściciele wyodrębnionych lokali mogą być członkami Sp-ni w oparciu o złożone deklaracje. Wykreślone z ustawy zostały zapisy dotyczące wpłat wpisowego i udziału członkowskiego, które nie będą wnoszone.

Członkostwo w Spółdzielni.PDF